S. V. Amasya Spor Lohne e. V.

Anschrift:

Amasyaweg 13
49393 Lohne

Kontakt:
Ali Boydak
Tel.:
04442 80380
Fax:
04442 803850